Loading...

Frågeformulär Personlig Träning

Kunduppgiter

* Namn:

* Yrke:

* E-postadress:

Telefon:

*Ålder:

*Längd:

1. Vad är målet med din träning? (Rangordna om möjligt enligt nedan)

1

2

3

2. Ange dina nuvarande träningsrutiner under en vecka:

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

3. Ange dina nuvarande kostvanor under en normal vecka:

 

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

Frukost

Mellanmål

Lunch

Mellanmål

Middag

Kvällsmål

4. Hur uppskattar du din generella fysiska hälsa?

Mycket dålig

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

    Mycket bra

5. 5. Hur upplever du din energinivå i genomsnitt under en dag?

Mycket dålig

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

    Mycket bra

6. Hur bedömer du din sömnkvalitet?

 

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

   

7. I vilken utsträckning lider du av värk/smärta/stelhet i nacke/axlar?

I liten utsträckning

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

    I stor utsträckning

8. I vilken utsträckning lider du av värk/smärta/stelhet i bröstrygg?

I liten utsträckning

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

    I stor utsträckning

9. I vilken utsträckning lider du av värk/smärta/stelhet i ländrygg/höft?

I liten utsträckning

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

    I stor utsträckning

10. I vilken utsträckning lider du av värk/smärta/stelhet i knäet/knäna?

I liten utsträckning

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

    I stor utsträckning

11. Har du/Har du haft någon medicinskt diagnosticerad sjukdom?

    Nej    Ja, följande och graden av symptom I liten utsträckning

   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

    I stor utsträckning

12. Tar du regelbundet medicin?

    Nej    Ja, följande och graden av symptom 1. med dosen
mot
2. med dosen
mot
3. med dosen
mot
4. med dosen
mot

13. Tar du regelbundet kosttillskott?

    Nej    Ja, följande kosttillskott: 1. med dosen
2. med dosen
3. med dosen
4. med dosen

Läs igenom och kryssa i nedan:

Jag är medveten om att jag tränar på eget ansvar samt att uppgifterna som lämnas i detta frågeformulär inför personlig träning är sanningsenliga och fullständiga. Jag är medveten om att allt innehåll i detta formulär samt innehållet i samtal mellan kund och personlig tränare omfattas av PTmax princip om tystnadsplikt och kommer således ingen tredje part tillhanda.